Doğurganlık

Toplumsal değerler, bireyi (farkında olsun olmasın) biçimlendirme, yönlendirme ve denetleme gücüne sahiptir. Kadınlar da çoğu…
Özlem Türkdoğan
Mart 2, 2021

Ebelik

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ebe, hamilelik sürecinde, doğum ve sonrasında kadına gerekli bakım ve danışmanlığı…
Gökçen Beyinli
Aralık 23, 2021

Ekofeminizm

Ekofeminizm ya da ekolojik feminizm, feminizm ve ekoloji arasında ilişkiler kuran bir teori ve pratiktir.…
Ezgi Burgan
Ocak 15, 2013

Emzirme

Emzirme kadınlık deneyimi, beden politikaları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve biyolojik doğurganlık ile birlikte anlam kazanan…
Funda Ekin
Mayıs 31, 2021

Eril Bakış

Eril bakış/nazar (male gaze) bakışın cinsel politikayla bağını görünür kılan bir kavramdır. Kadınlarla erkekler arasında…
Umut Tümay Arslan
Şubat 18, 2022

Eril Tahakküm

Yirminci yüzyılda kategorik olarak kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini karakterize etmek için “erkek…
Emine Sevim
Mayıs 24, 2021

Erkeklik

Feminist dalganın mobilize ettiği erkeklik hareketlerini üç sarmal süreçle izlemek mümkün: Cinsiyet rolleri teorisiyle gelişen…
Emine Sevim
Aralık 21, 2020

Erotizm

Erotizm, tanımlaması zor, sözcüklere rahatça sığmayan bir kavram. Sözcüğün kökeni olan eros Eski Yunan felsefesinde…
Aslı Zengin
Nisan 7, 2022

Eş Başkanlık

Eş başkanlık mefhumu ve pratiği üzerinden söz kurmak kolay bir iş değildir. Çünkü söz konusu…
Hacer Özdemir
Aralık 26, 2021