Cinsiyet Körü

Cinsiyet körlüğü, en genel anlamda farklı cinsiyetlere sahip bireylerin toplumdaki farklı rolleri, ihtiyaçları, statüleri ve…
Melek Zorlu
Şubat 7, 2021

Cinsiyetçilik

Cinsiyetçilik terimi, ikinci dalga feminist hareketin yükselişe geçtiği 1960-70’li yıllarda o güne kadar yaygın olarak…
Ecehan Balta
Haziran 3, 2021

Cis-normativite

Tarihi ve toplumu kendisine göre düzenleyen ataerkil kapitalist baskı rejimi altında dayatılan fikirlerden bir tanesi…
Arya Zencefil
Haziran 12, 2022

Çıplaklık

Çıplak kelimesi Türk diline çıplak tenin çıkardığı “cıb cıb” sesinden türeyerek yerleşmiştir.  TDK’da çıplak kelimesini…
Zeynep Renda
Aralık 11, 2022

Çok Aşklılık

Çok aşklılık, bir diğer adıyla polyamory etimolojik olarak Yunanca’da çok anlamına gelen “poly” ve Latince’de…
Hande Gülen
Temmuz 24, 2022

Dijital Feminizm

Dijital araçlar içinde bulunduğumuz dünyayı ve deneyimlerimizi hızla değiştirmekte ve feminist politika yapma biçimleri de…
Fulya Kama Özelkan
Aralık 19, 2021

Doğurganlık

Toplumsal değerler, bireyi (farkında olsun olmasın) biçimlendirme, yönlendirme ve denetleme gücüne sahiptir. Kadınlar da çoğu…
Özlem Türkdoğan
Mart 2, 2021