Havle Kadın Derneği

Havle Kadın Derneği 2018 yılı Ekim ayında Üsküdar’da kuruldu, ama başlangıcı resmi kuruluşundan öncesine dayanıyor. 2013’te kurulan Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, 2014’te kurulan Reçel Blog, 2017’de başlayan Kadınlar Camilerde kampanyası gibi alanlarda bulunan kadınlar bir kuruma ihtiyaç duyduğunu fark etti. Buralarda birbirinin hikayesini duyan ve aktivizmle ilişki kuran kadınlar arasından kendisine Müslüman feminist diyen bir grup kadın Havle Kadın Derneği’ni kurdu.

Havle’nin temel amacı kadınların ve bilhassa Müslüman kadınların hayatlarının her alanında karşılaştıkları zorluk ve engellerle mücadele etmek.  İsminin ilhamını Havle Bint-i Salabe’nin hikayesinden alıyor. Havle Bint-i Salabe, Hz. Muhammet zamanında yaşamış, kocası tarafından maruz bırakıldığı haksızlığa itiraz eden Müslüman bir kadın. Allah’ın, Havle’nin duası ve itirazları üzerine Mücadele suresinin ilk dört ayetini Hz. Peygamber’e vahyettiği biliniyor. Havle Bint-i Salabe’nin itirazından ilhamla, onun 21.yy’da yaşayan kız kardeşleri olarak İslam dininin ataerkil yorumlarına, hayatlarımızı çevreleyen toplumsal normlara ve bu normların dini referanslarla ilişkilendirilmesine karşı feminist perspektiften bir söz söylemeyi ve bunu yaygınlaştırmayı dert ediyoruz. Ayrıca, kadınların toplumsal meselelere dair hikayelerinin, mücadelelerinin ve çözümlerinin evrensel bir feminizm tanımına her zaman sığmadığı düşüncesinden yola çıkarak feminizmin yerelliğini savunuyoruz. Kısacası, Havle Kadın Derneği özellikle Türkiye’de feminizme dair bir “boşluğu” doldurmak niyetinde. Var olan kadın örgütlerinin Müslüman feminist bir versiyonu olmaktan ziyade, Havle, kendini hem Müslüman ve/veya feminist olarak tanımlayan kadınların özgün katkı potansiyellerini feminizme dahil etmek, feminizmi büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Havle Kadın Derneği, feminizm ve kadın hareketlerinin bilgi birikiminden besleniyor ve ürettiği feminist bilginin ve politikanın kadın hareketine dönüştürücü etki yapmasını hedefliyor. Havle feminist bir dayanışma ağı. Havle kadınları olarak Havle feminist olan veya olmayan, dini farklı şekillerde yaşayan veya yaşamayan kadınların dahil olabildiği, arkadaşlıklar kurduğu, örgütlendiği, birbirlerine destek olduğu, birbirini dinlediği, tartıştığı ve öğrendiği bir alan olsun istiyoruz. Havle olarak bu alanda sorunları çözmek için feminist yöntemleri kullanıyoruz. Kendini bu resimde gören herkese kapımız açık. Havle Kadın Derneği’ne tüm sosyal medya platformlarından @havlekadin kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz.

 

 

Yayınlanma Tarihi: 18.10.2021

 

Leave a Reply