Cis-normativite

Tarihi ve toplumu kendisine göre düzenleyen ataerkil kapitalist baskı rejimi altında dayatılan fikirlerden bir tanesi…
Arya Zencefil
Haziran 12, 2022

Lambdaistanbul

1993 yılının Temmuz ayında İstanbul’da ‘Cinsel Özgürlük Etkinlikleri’ ismiyle bir dizi panel ve söyleşi yapılması…
Niyaz Uslu
Haziran 9, 2022

Transgender

Transgender, cinsiyet kimliği veya cinsiyet ifadesi doğumda kendilerine atanan cinsiyetten farklı olan kişiler için kullanılan…
Feminist Bellek
Haziran 2, 2022

Feminist Alternatif Medya

Feminist alternatif medya, feminist mücadelelerin ve politikaların kıyısında durmaktadır. Kadınlar birbirlerine güç aktarmak, ataerkil zorun…
Eser Köker
Mayıs 18, 2022

Anarko-Feminizm

Anarko-feminizm -ayrıca anarşist feminizm ve anarka-feminizm de denmektedir- feminizm ve anarşizm akımlarının en özgürlükçü yanlarını…
Büşra Nur Huka
Mayıs 15, 2022

Mor Ekonomi

“Mor Ekonomi” toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bakım emeğini merkezine koyan bir ekonomi tahayyülü. Çıkış noktası…
İpek İlkkaracan
Mayıs 5, 2022

Feminist Güçlenme

Feminist perspektifler açısından güçlenmenin birkaç boyutu bulunuyor. Birincisi toplumsal, sosyal ve ekonomik kaynaklara erişebilir hale…
Gülnur Elçik
Nisan 28, 2022

Feminist Coğrafya

1970’lere gelene değin genel olarak mekân çalışmalarına, özel olarak coğrafya disiplinine mutlakçı bir mekân kavramsallaştırması…
Ayten Alkan
Nisan 22, 2022