Cinsellik

Cinsellik bireyin cinsel arzuları ve duyguları ile bu arzu ve duygular nedeniyle içine girdiği etkinlik…
Deniz Ulusoy
Haziran 18, 2021

Heteroseksizm

Heteroseksizm yalnızca “kadın” ve “erkek” arasında yaşanan heteroseksüel cinselliği normal, doğal ve kabul edilebilir sayan,…
Seçin Tuncel
Haziran 10, 2021

Feminist Pedagoji

Feminist pedagoji, 1960’lardan itibaren kullanılmaya başlanan ve kadın hareketinin hem kuramsal hem de pratik uygulamalarından…
Pelin Yalçınoğlu
Haziran 6, 2021

Cinsiyetçilik

Cinsiyetçilik terimi, ikinci dalga feminist hareketin yükselişe geçtiği 1960-70’li yıllarda o güne kadar yaygın olarak…
Ecehan Balta
Haziran 3, 2021

Emzirme

Emzirme kadınlık deneyimi, beden politikaları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve biyolojik doğurganlık ile birlikte anlam kazanan…
Funda Ekin
Mayıs 31, 2021

Eril Tahakküm

Yirminci yüzyılda kategorik olarak kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini karakterize etmek için “erkek…
Emine Sevim
Mayıs 24, 2021

Cinsel Taciz

Taciz sözcüğü genel anlamda tedirgin etme, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelir.  Tedirgin eden…
Meral Gürbüz
Mayıs 16, 2021

25 Kasım

25 Kasım’ın tarihi Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı verdikleri özgürlük mücadelesinden vazgeçmemeleri sebebiyle öldürülen María Argentina…
İrem Yılmaz
Mayıs 13, 2021