Yoldayken

Feminist Bellek, feminizmin kıvrımlı tarihi boyunca biriktirdiğimiz, ancak yeniden düşünüp tartışmaktan vazgeçmediğimiz kavramları, tanımları, kampanyaları, sloganları ve örgütlenme deneyimlerimizi feminist yol arkadaşlarımızın katkılarıyla bir araya getirmeyi amaçladığımız bir internet sitesi. Bu mecrada müşterek feminist belleğimizi görünür kılmayı, yeni başlıklarla tazelemeyi, feminizmin akıştaki tarihinin nabzını tutmayı istiyoruz. Hedefimiz, yolu feminizmle kesişen herkes için feminist bir bakış açısıyla hazırlanmış dijital bir kaynak sunmak.

Bir yandan feminist politika ve teorinin geliştiği, çeşitlendiği ve irili ufaklı yollardan yaşama daha çok karıştığı, diğer yandan kadınların, eşcinsellerin, transların, queerlerin, non-binarylerin üzerindeki heteroseksist-ataerkil baskıların arttığı bugün, feminist belleğimizin kıymeti daha bir açığa çıkıyor. Zira içinde yaşadığımız, deneyimlediğimiz dünyayı feminist belleğimiz ile kavrıyoruz, anlamlandırıyoruz; yine bu bellekten güç alarak onu değiştirmek için mücadele ediyoruz.

Bir ağın düğümleri misali birbirine bağlanan tartışmalarıyla Feminist Bellek’in bu mücadeleye katkı sunmasını umuyoruz.

Feminist Bellek Ekibi

Aslı Kayhan

Bermal Küçük

Delta Meriç Candemir

Demet Bolat

Hatice Yeşildal

Hülya Kendir

Melda Yaman

Yasemin Özgün

Zehra Akçay

 

Teşekkürler
Feminist Bellek henüz bir fikir nüvesiyken üzerine birlikte düşündüğümüz YüzdeÇoğuz Grubu’ndan Bilinç Şüküroğlu’na, Candan Yıldız’a, Cemre Topal’a, Damla Eroğlu’na, Lale Bakırezer’e, Nebiye Arı’ya, Tuba Baykal’a ve Yonca Verdioğlu’na teşekkür ederiz. Ayrıca tasarım ve illüstrasyon çalışması için Didem Dayı’ya teşekkürler.