Çatlak Zemin

Çatlak Zemin 2016 yılında bir grup feminist tarafından feminist bağları tazelemek; kadınlardan yola çıkarak feminist söylemi, feminist söylemden yola çıkarak kadınları güçlendirmek amacıyla kuruldu. Çatlak Zemin ekibi farklı örgüt, kolektif ve platformlarda beraber politika yapma deneyimi olan kadınlardan oluşuyor. 2016’ya gelindiğinde çeşitli nedenlerle birçok feminist örgüt, kolektif ve platform dağılmıştı. Tekrar örgütlenmenin o günün koşullarında mümkün görünmemesi ve gündeme dair feminist söz söyleme ihtiyacı bir web sitesi (catlakzemin.com) hazırlama fikrini doğurdu. O günlerde süregiden feminist örgütlenme tartışmalarında sıkça bahsi geçen “zemin” fikri, sağlam zemin aramaktansa birlikte söz söylemenin yollarına bakma heyecanıyla Çatlak Zemin’e dönüştü.

Site feminist politika ve feminizme dair yazıları içeren Feminist Pencere, kültür-sanat köşesi Kültür-Fizik, feminist tarihimizi kayıt altına almayı hedefleyen Tarihimizden ve ‘feminist bir Güzin Abla neden olmasın ki’ fikri ile Femihat köşeleriyle başladı. Tarihimizden bölümü başta feminist eylemler olmak üzere tarihimize dair kısa bilgilerle başladı, bir süre sonra biyografilerin de dahil edildiği, kimi maddelerin uzun yazılara dönüştüğü ve birkaç istisna dışında Çatlak Zemin ekibi tarafından yazılan bir feminist tarih arşivine dönüştü. Zaman içinde gelişen fikir ve ihtiyaçlar ile politikanın duygu durumuna yansımalarını içeren Halet-i Ruhiye, kısa yazılar için Şipşak, patriyarkanın yapıp ettiklerinin çetelesinin tutulduğu Patriyarkada Bu Hafta ve sitede bir hayli artan dünyadaki feminist harekete dair yazılara bir arada ulaşılabilmesi için düşünülen Dünyadan köşeleri eklendi. 2018 yılında ise Çatlak Zemin ekibinin aylarca kolektif bir şekilde üzerine çalıştığı AKP Karnesi siteye eklendi. Karnede 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana AKP’nin kadınlarla ilgili veya toplumsal cinsiyet alanında ürettiği siyaset ve söyleme dair bir zaman çizelgesi sunuldu. 2020 yılında Feminist Mekan söyleşileri podcast arşivi oluşturuldu. Aynı yıl bazı yazıların çevrilerek eklendiği İngilizce site açıldı.

Çatlak Zemin ekibi farklı zamanlarda yeni katılanlar ile genişledi. Gönüllülüğün esas olduğu çalışmada ekip mail ve mesaj ile günlük iletişim ve iş akışını sağlıyor. Ayda bir defa ise toplantı yapıyor. Bazı işler kişiler yapmak istediği sürece sabit, bazı işler ise rotasyon ile sürdürülüyor. Bu işler editörlük, yazarlarla iletişim, teknik destek, yazı girişi, sosyal medya paylaşımı ve koordinasyon gibi ana başlıklarla özetlenebilir.

Çatlak Zemin çoğunlukla ekipte yer alanların yazılarıyla ve ekiptekilerin tanıdıklarından istedikleri yazılarla yola çıktı. Kısa süre sonra ise tanımadıkları kadınlardan da yazılar gelmeye başladı. Yazıların yanı sıra kimi kadınlar yaptıkları çizimleri, çevirileri paylaştılar ya da gönüllü çeviri yapmaya talip olup önerilen yazıları çevirdiler. Sitede kurmaca ve şiir türlerine yer verilmiyor. Yazıları değerlendirirken konunun feminist politika açısından tartışılması tek kriter. Çatlak Zemin’e gelen yazıların geliştirilmeye ihtiyacı var ise öneriler tartışıldıktan sonra yazara iletiliyor. Geliştirmek istemeleri durumunda yazılar yayınlanıyor. İletişimde olunan sosyal medya mecralarında yazılar paylaşılıyor.

Çatlak Zemin bir feminist yayıncılık faaliyeti olsa da ayağını feminist politikadan ve sokaktan kesmeyen ve feminist politikanın ise örgütlü mücadele ile mümkün olduğunu düşünen bir yaklaşımla yürütülüyor. Bu nedenle feminist mücadeleye dair tartışmalar açmayı, dosyalar hazırlamayı ve feminist eylemlere gerek sitede gerek sosyal medyada paylaşarak yer vermeyi önemsiyor. Ekip zaman zaman bir araya gelerek feminist politika tartışmaya ve bu tartışmalara katkı sağlayacak yazılar üretmeye gayret ediyor.

 

Yayınlanma Tarihi:

 

Leave a Reply