“Mağdur” Suçlayıcılık

“Mağdur” suçlayıcılık (victim blaming), patriyarkal şiddet vakalarında saldırının sorumluluğunun faile değil saldırıya uğrayan kişiye yüklenmesini…
Hazal Azeri
Ağustos 1, 2021

25 Kasım

25 Kasım’ın tarihi Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı verdikleri özgürlük mücadelesinden vazgeçmemeleri sebebiyle öldürülen María Argentina…
İrem Yılmaz
Mayıs 13, 2021

8 Mart

8 Mart 1857’de, New Yorklu 40.000 kadın dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları ve eşit…

AĞ-DA

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı (AĞ-DA) toplumsal cinsiyet eşitliği hak mücadelesinde rol alan akademisyenleri ve…
AĞ-DA
Eylül 12, 2021

Aile Ücreti

Aile ücreti kavramı, yetişkin bir erkek işçinin eşini ve çocuklarını insan onuruna yakışır  biçimde geçindirebileceği…
Çağla Ünlütürk
Ağustos 15, 2021

Annelik

Annelik biyolojik olanla toplumsal olanın, kültürle doğanın sınırlarının kesiştiği bir yerde konumlandığından feminizm açısından önemli…
Ceylan Akgün
Şubat 5, 2017

Aramızda

Aramızda, pek çok temel hak ve özgürlüğün yanı sıra, ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüklerin topyekûn…
Aramızda
Eylül 10, 2021

Ataerkil Pazarlık

Ataerkil pazarlık kavramı, farklı erkek egemenliği ve akrabalık sistemlerinin cinsiyetler ve kuşaklar arasında yarattığı işbölümü,…
Deniz Kandiyoti
Ocak 11, 2013

Babalık

Sosyal Bilimler literatürü içerisinde babalık kavramı ve bu kavramın toplumdaki performans alanı olan babalık rolleri…
Duygu Altınoluk
Nisan 12, 2021

Başörtüsü

Modelleme yoluyla modernleşen Müslüman toplumlarda kadın, temel çatışma alanlarından birisi olarak süre geldi. Türkiye’de de…
Berrin Sönmez
Ekim 15, 2021