Erpati

İlk olarak Kate Manne’nin (2016, 2019, 2020) çalışmalarında, “himpathy” ya da “menpathy” olarak ortaya atılan…
Dicle Paşa
Mayıs 11, 2023

Eş Başkanlık

Eş başkanlık mefhumu ve pratiği üzerinden söz kurmak kolay bir iş değildir. Çünkü söz konusu…
Hacer Özdemir
Aralık 26, 2021

Estetik Emek

Estetik emek ücretli emek piyasasında kadın çalışanların müşterilerle kurduğu her türlü etkileşimi kuşatır; çalışanın yürüyüşü,…
Nurcan Özkaplan
Aralık 15, 2022

Ev

Ev, insan türünün temel yaşamsal ihtiyaçlarından biri olan barınmanın mekânsal karşılığı olarak gündelik hayatta kullandığımız…
Gül Köksal
Nisan 5, 2021

Evlilik

Evlilik, tek tek kadınlar üzerindeki baskı mekanizmalarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki asimetrinin görünür olduğu…
Ece Öztan
Aralık 22, 2020

Fe Hâli

Fe Hâli, yolu farklı zamanlarda Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları yüksek lisans ya da doktora programlarından…
Fe Hali
Ekim 7, 2021

Feminerva

FeMinerva, Kampüs Cadıları’ndan bir grup kadının bir araya gelerek Türkiye’de kadın mücadelesinin sesini yükseltmek, feminist…
Feminerva
Ekim 31, 2021

Feminist Alternatif Medya

Feminist alternatif medya, feminist mücadelelerin ve politikaların kıyısında durmaktadır. Kadınlar birbirlerine güç aktarmak, ataerkil zorun…
Eser Köker
Mayıs 18, 2022