Erpati

İlk olarak Kate Manne’nin (2016, 2019, 2020) çalışmalarında, “himpathy” ya da “menpathy” olarak ortaya atılan…
Dicle Paşa
Mayıs 11, 2023