Feminist Boş Zaman

Kadınların boş zaman deneyimleri uzunca bir müddet feminist araştırmacılar tarafından dahi boş zaman çalışmalarında göz…
Ayşe Özçelik
Temmuz 29, 2022

Feminist Coğrafya

1970’lere gelene değin genel olarak mekân çalışmalarına, özel olarak coğrafya disiplinine mutlakçı bir mekân kavramsallaştırması…
Ayten Alkan
Nisan 22, 2022

Feminist Edebiyat

İtiraz edilemeyecek bir feminist edebiyat tanımı yapmak mümkün olmasa da edebiyat metinlerinde kadınlık durumlarına yer…
Mehtap Öztürk
Aralık 12, 2021

Feminist Grev

Feminist grev, kökleri dünyanın farklı yerlerindeki kadın hareketlerine uzanan ve ilki 2017 yılında örgütlenen Uluslararası…
Selin Çağatay
Nisan 6, 2022

Feminist Güçlenme

Feminist perspektifler açısından güçlenmenin birkaç boyutu bulunuyor. Birincisi toplumsal, sosyal ve ekonomik kaynaklara erişebilir hale…
Gülnur Elçik
Nisan 28, 2022

Feminist İktisat

İktisat bir toplumda üretim, tüketim, yatırım, değişim ve bölüşüm ilişkilerini açıklayan ve kaynak dağılımı kararlarına…
Yelda Yücel
Şubat 24, 2022

Feminist Kriminoloji

Feminist kriminoloji, erkek merkezci (androsentrik) perspektifin baskın etkisi ile suçu ve suçluluğu “erkeğe özgü” kavramlarmışçasına…
Gizem Sivri
Haziran 9, 2023