Radikal Feminizm

Radikal feminizm, ikinci dalga feminizmin içinde gelişmiş en önemli akımlardan biridir. Radikal feministler, kadınlarla erkekler…
Ayşe Düzkan
Şubat 27, 2021

Reçel Blog

Reçel Blog 2014 yılının Eylül ayında, arkadaş olan bir grup kadının, kadın olmaya dair kendi…
Reçel Blog
Eylül 5, 2021

Rıza

Sözlük anlamıyla rıza, “razı olma, isteme, istek” olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de yürürlükte olan kanunlar ve uluslararası…
Perihan Meşeli
Nisan 21, 2017

Seks İşçiliği

Seks işçiliği, ilkel toplumlardaki kutsal fahişelikten seksin ticari bir alan haline geldiği Antik Yunan’a; fahişelerin…
Hilal Karul
Ocak 30, 2021

Sendikada Kadınlar

Kadınların ücret karşılığı kitlesel üretim yapan fabrikalarda çalışmasının meşruiyeti, Batı’da ve Doğu’da, mülkiyet hakları, ahlak…
Necla Akgökçe
Ocak 23, 2022

Sığınak

Sığınak erkek şiddetine maruz kalan kadına şiddetten uzak bir yaşama hazırlanabileceği, gerekli destekleri alıp kendi…
Ülfet Taylı
Ocak 23, 2021

Sosyalist Feminizm

Sosyalist feminizm, Marksizmle feminizmin yaratıcı bir sentezini üretme çabasının ürünüdür. Diğer bir deyişle, kadınların ezilmesini,…
Melda Yaman
Temmuz 18, 2021

SPoD

2011 yılında bir grup akademisyen, hukukçu ve aktivist tarafından kurulan Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve…
SPoD
Ekim 24, 2021

Tecavüz

Tanımında çok fazla tartışma ve belirsizlik olan “tecavüz” kavramı, genellikle bir kişiye yönelik zorla ve/veya…
Evun Sevgi Okumuş
Aralık 9, 2021

Terf

Trans dışlayıcı radikal feminist /feminizm-ya da İngilizce kısaltmasıyla TERF- tanımlaması ilk olarak 2008 yılında Finally…
Sema Semih
Aralık 22, 2020