Marksist Feminizm

Marksist feminizm, kadınların özgürleşmesi sorununu Marksist teoriyi içeren ve genişleten bir perspektifle kurarak öncelikle kapitalizm…
Deniz Parlak
Nisan 16, 2021