Feminist Yayıncılık

60’lardan itibaren ABD, İngiltere ve Avrupa’da feministler, anaakım yayınlarla dolaşıma sokulan cinsiyetçi iş bölümü ve…
Nehir Kovar
Nisan 1, 2022

Örtünme

“Örtünme” kelimesinin TDK sözlüğünde iki karşılığı var. Birincisi kendi üzerine bir şey örtmek, ikincisi ise…
Rümeysa Çamdereli
Mart 24, 2022

Kadın Emeği

Ortaçağdan kapitalizmin gelişmesine kadar olan dönemde Avrupa’da ağırlıkla tarımsal ekonomilere dayanan toplumlarda kadınlar erkeklerle birlikte…
Gülay Toksöz
Mart 10, 2022

Feminist İktisat

İktisat bir toplumda üretim, tüketim, yatırım, değişim ve bölüşüm ilişkilerini açıklayan ve kaynak dağılımı kararlarına…
Yelda Yücel
Şubat 24, 2022

Eril Bakış

Eril bakış/nazar (male gaze) bakışın cinsel politikayla bağını görünür kılan bir kavramdır. Kadınlarla erkekler arasında…
Umut Tümay Arslan
Şubat 18, 2022

Feminist Öz Savunma

Öz savunma, en yalın haliyle insanın kendini haksız bir eylem/davranışa karşı korumasıdır. Kişinin karşı karşıya…
Dijle Kılınç
Şubat 4, 2022

Klitoris

Sadece insanlarda değil, tüm memeli hayvanlarda mevcut bir organ olan ve kadın cinselliğinin merkezinde yer…
Aslı Davas
Ocak 28, 2022