Boşanma Eylemi

Türkiye kadın hareketinin dönüm noktalarından ve hareketteki kadınların ifadeleriyle “en radikal” anlarından biri olarak tanımlanabilecek…
Nacide Berber
Eylül 2, 2023

Hay Gin

Osmanlı İmparatorluğu’nda kadın hareketinin en temel ve etkin atılımları, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın…
Dilek Işık
Temmuz 6, 2023

Süfraj/Süfrajet Hareketi

Modern temsili demokrasiler, toplumsal mücadelelerle kurulmuştur. Uzun zaman yalnızca asillerin ve mülk sahibi zengin sınıfların…
Sevgi Adak
Haziran 15, 2023

Feminist Kriminoloji

Feminist kriminoloji, erkek merkezci (androsentrik) perspektifin baskın etkisi ile suçu ve suçluluğu “erkeğe özgü” kavramlarmışçasına…
Gizem Sivri
Haziran 9, 2023

Erpati

İlk olarak Kate Manne’nin (2016, 2019, 2020) çalışmalarında, “himpathy” ya da “menpathy” olarak ortaya atılan…
Dicle Paşa
Mayıs 11, 2023