Anarko-Feminizm

Anarko-feminizm -ayrıca anarşist feminizm ve anarka-feminizm de denmektedir- feminizm ve anarşizm akımlarının en özgürlükçü yanlarını…
Büşra Nur Huka
Mayıs 15, 2022

Mor Ekonomi

“Mor Ekonomi” toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bakım emeğini merkezine koyan bir ekonomi tahayyülü. Çıkış noktası…
İpek İlkkaracan
Mayıs 5, 2022

Feminist Güçlenme

Feminist perspektifler açısından güçlenmenin birkaç boyutu bulunuyor. Birincisi toplumsal, sosyal ve ekonomik kaynaklara erişebilir hale…
Gülnur Elçik
Nisan 28, 2022

Feminist Coğrafya

1970’lere gelene değin genel olarak mekân çalışmalarına, özel olarak coğrafya disiplinine mutlakçı bir mekân kavramsallaştırması…
Ayten Alkan
Nisan 22, 2022

Erotizm

Erotizm, tanımlaması zor, sözcüklere rahatça sığmayan bir kavram. Sözcüğün kökeni olan eros Eski Yunan felsefesinde…
Aslı Zengin
Nisan 7, 2022

Feminist Grev

Feminist grev, kökleri dünyanın farklı yerlerindeki kadın hareketlerine uzanan ve ilki 2017 yılında örgütlenen Uluslararası…
Selin Çağatay
Nisan 6, 2022

Feminist Yayıncılık

60’lardan itibaren ABD, İngiltere ve Avrupa’da feministler, anaakım yayınlarla dolaşıma sokulan cinsiyetçi iş bölümü ve…
Nehir Kovar
Nisan 1, 2022

Örtünme

“Örtünme” kelimesinin TDK sözlüğünde iki karşılığı var. Birincisi kendi üzerine bir şey örtmek, ikincisi ise…
Rümeysa Çamdereli
Mart 24, 2022