Feminist Psikoterapi

Feminist psikoterapiler öncelikli bilgi kaynağı olarak kadınların patriyarkal güç eşitsizlikleriyle örülü olan yaşam deneyimlerine odaklanırken,…
Suzan Saner
Aralık 22, 2022

Estetik Emek

Estetik emek ücretli emek piyasasında kadın çalışanların müşterilerle kurduğu her türlü etkileşimi kuşatır; çalışanın yürüyüşü,…
Nurcan Özkaplan
Aralık 15, 2022

Çıplaklık

Çıplak kelimesi Türk diline çıplak tenin çıkardığı “cıb cıb” sesinden türeyerek yerleşmiştir.  TDK’da çıplak kelimesini…
Zeynep Renda
Aralık 11, 2022

Cedaw

İstanbul Sözleşmesi’nin öncülü uluslararası belge ve mekanizmalardan Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan…
Elif Ege
Aralık 5, 2022

Flanöz

“Flanöz (flâneuse), kentte amaçsız ve aylakça hareket eden/yürüyen erkekleri ifade etmek için geliştirilen “flanör (flaneur)”…
Melis Oğuz
Kasım 28, 2022

Erkeklik Krizi

Eleştirel erkeklik çalışmalarının odaklandığı temel konulardan biri (sözde) “erkeklik krizi” kavramıdır. Erkekliği, bir kişilik özelliği,…
Beril Türkoğlu
Kasım 17, 2022

Mor İğne Kampanyası

Mor İğne Kampanyası, erkek şiddetinin, kişilerin özelliklerinden değil erkek egemen düzenden kaynaklandığı tahlilinde birleşen feministlerin…
Handan Koç
Kasım 11, 2022