Transgender

Transgender, cinsiyet kimliği veya cinsiyet ifadesi doğumda kendilerine atanan cinsiyetten farklı olan kişiler için kullanılan…
Berfu Şeker
Haziran 2, 2022

Feminist Alternatif Medya

Feminist alternatif medya, feminist mücadelelerin ve politikaların kıyısında durmaktadır. Kadınlar birbirlerine güç aktarmak, ataerkil zorun…
Eser Köker
Mayıs 18, 2022

Anarko-Feminizm

Anarko-feminizm -ayrıca anarşist feminizm ve anarka-feminizm de denmektedir- feminizm ve anarşizm akımlarının en özgürlükçü yanlarını…
Büşra Nur Huka
Mayıs 15, 2022

Mor Ekonomi

“Mor Ekonomi” toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bakım emeğini merkezine koyan bir ekonomi tahayyülü. Çıkış noktası…
İpek İlkkaracan
Mayıs 5, 2022

Feminist Güçlenme

Feminist perspektifler açısından güçlenmenin birkaç boyutu bulunuyor. Birincisi toplumsal, sosyal ve ekonomik kaynaklara erişebilir hale…
Gülnur Elçik
Nisan 28, 2022

Feminist Coğrafya

1970’lere gelene değin genel olarak mekân çalışmalarına, özel olarak coğrafya disiplinine mutlakçı bir mekân kavramsallaştırması…
Ayten Alkan
Nisan 22, 2022

Erotizm

Erotizm, tanımlaması zor, sözcüklere rahatça sığmayan bir kavram. Sözcüğün kökeni olan eros Eski Yunan felsefesinde…
Aslı Zengin
Nisan 7, 2022

Feminist Grev

Feminist grev, kökleri dünyanın farklı yerlerindeki kadın hareketlerine uzanan ve ilki 2017 yılında örgütlenen Uluslararası…
Selin Çağatay
Nisan 6, 2022