Pornografi

Pornografi, içinde müstehcenliği barındırsa da her müstehcen içerik pornografik değildir. Türü, kullandığı teknoloji, tüketim materyali…
Fulden Ergen
Şubat 5, 2023