Beden

Bedenin maddi varlığı ile akıl, zihin ve ruhun ayrımı, bildiğimiz anlamda Batı’nın oluşumundan beri felsefi…
Ari P. Büyüktaş
Temmuz 8, 2021

Militarizm

Bugün feminist araştırmacıların oluşturduğu zengin ve çok sesli feminist literatür sayesinde  erkek egemenliğinin kuruluşundaki örgütlü…
Pınar Selek
Temmuz 2, 2021

Mansplaining

Mansplaining, Oxford sözlüğünde “bir erkeğin bir kadına herhangi bir şeyi ondan daha iyi bildiğini ve…
Çoşku Çelik
Haziran 27, 2021

Cinsellik

Cinsellik bireyin cinsel arzuları ve duyguları ile bu arzu ve duygular nedeniyle içine girdiği etkinlik…
Deniz Ulusoy
Haziran 18, 2021

Heteroseksizm

Heteroseksizm yalnızca “kadın” ve “erkek” arasında yaşanan heteroseksüel cinselliği normal, doğal ve kabul edilebilir sayan,…
Seçin Tuncel
Haziran 10, 2021

Feminist Pedagoji

Feminist pedagoji, 1960’lardan itibaren kullanılmaya başlanan ve kadın hareketinin hem kuramsal hem de pratik uygulamalarından…
Pelin Yalçınoğlu
Haziran 6, 2021

Cinsiyetçilik

Cinsiyetçilik terimi, ikinci dalga feminist hareketin yükselişe geçtiği 1960-70’li yıllarda o güne kadar yaygın olarak…
Ecehan Balta
Haziran 3, 2021

Emzirme

Emzirme kadınlık deneyimi, beden politikaları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve biyolojik doğurganlık ile birlikte anlam kazanan…
Funda Ekin
Mayıs 31, 2021