İşgücünün Feminizasyonu

Gelişmekte olan ülkelerin benimsediği ticaret ve kalkınma politikalarıyla cinsiyet eşitsizliği arasındaki ilişkiyi inceleyen, biriken deneyimlere…
Özge İzdeş
Aralık 6, 2021