Marksist Feminizm

Marksist feminizm, kadınların özgürleşmesi sorununu Marksist teoriyi içeren ve genişleten bir perspektifle kurarak öncelikle kapitalizm…
Deniz Parlak
Nisan 16, 2021

Babalık

Sosyal Bilimler literatürü içerisinde babalık kavramı ve bu kavramın toplumdaki performans alanı olan babalık rolleri…
Duygu Altınoluk
Nisan 12, 2021

Ev

Ev, insan türünün temel yaşamsal ihtiyaçlarından biri olan barınmanın mekânsal karşılığı olarak gündelik hayatta kullandığımız…
Gül Köksal
Nisan 5, 2021

Beden Politikaları

Beden politikası kavramı, ilk defa 15. yüzyıl sonlarında Fransızcada “örgütlü bir hükümet, devlet, ulus altında…
Damla Eroğlu
Mart 29, 2021

Feminizmin Öznesi

Feminizmde özne tartışmaları çoğunlukla kadın kategorisinin ne olduğu, kimleri kapsadığı veya dışladığı; evrensel ve sabit…
Bermal Küçük
Mart 26, 2021