Toplumsal Yeniden Üretim

Yaklaşık bir yıldır içinde olduğumuz pandemi koşulları kadınların hane içindeki, Tithi Bhattacharya’nın sözleriyle “yaşamı üreten”…
Melda Yaman
Ağustos 30, 2021

Sosyalist Feminizm

Sosyalist feminizm, Marksizmle feminizmin yaratıcı bir sentezini üretme çabasının ürünüdür. Diğer bir deyişle, kadınların ezilmesini,…
Melda Yaman
Temmuz 18, 2021