Feminist Psikoterapi

Feminist psikoterapiler öncelikli bilgi kaynağı olarak kadınların patriyarkal güç eşitsizlikleriyle örülü olan yaşam deneyimlerine odaklanırken,…
Suzan Saner
Aralık 22, 2022

İfşa

İfşa kelimesi gizli bir şeyi açığa vurma, açıklama, yayma anlamına gelir. İfşa feminist bir mücadele…
Suzan Saner
Aralık 22, 2020