Eril Tahakküm

Yirminci yüzyılda kategorik olarak kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini karakterize etmek için “erkek…
Emine Sevim
Mayıs 24, 2021

Erkeklik

Feminist dalganın mobilize ettiği erkeklik hareketlerini üç sarmal süreçle izlemek mümkün: Cinsiyet rolleri teorisiyle gelişen…
Emine Sevim
Aralık 21, 2020