ODTU Elektrik- Elektronik Muh. mezıunu, Marmara Unv. Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme bölümünde doktora yaptı. 2016 yılında Barış İmzacısı olduğu için üniversiteden ihraç edildi. Kadın emeği, politik ekonomi, ekonomik krizler konularında çalışıyor.  Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği (I ve II) kitaplarını derledi (Saniye Dedeoğlu ile birlikte); yazılarını Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında Kadın Emeği Kadın Bedeni başlıklı bir derlemede topladı.