1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 1995 yılında Essex Üniversitesi Siyaset Teorisi alanında “The Paradox of Representation in Politics” başlıklı tezle yüksek lisans derecesi aldım. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) Anabilim dalında “27 Mayıs Dönemi Demokrasi Söylemi” başlıklı tezle 2003 yılında doktora derecemi aldım. 1997 yılında TÜBA Bütünleşik Doktora Bursu ile 6 ay İngiltere Essex Üniversitesi’nde Ideology and Discourse Analysis seminer programına katıldım. Doçentlik derecemi 2012 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanından elde ettim. 1995 yılında göreve başladığım Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde 7 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı KHK ile ihraç edilene kadar öğretim üyesi olarak görev yaptım. 2018 yılından bu yana Ankara Dayanışma Akademisi’nde ve Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği’nde çalışmalarımı sürdürüyorum. Uzun yıllar feminist bir aktivist olarak eşitli faaliyetler yürüttüm; halen kadın emeği ve feminizm konularında teorik ve politik faaliyetlerde yer almayı sürdürüyorum.