İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, iç hastalıkları ve psikiyatri uzmanı, emekli hekim. Çatlak Zemin feminist web sitesi, İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu ve Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi üyesi.