Doç.Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Lisans ve Doktora’yı İÜ-Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, yüksek lisans’ı BÜ- Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler’de tamamladı.“Siyaset Bilimine Giriş”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Modern Siyasal Kuram ve Tartışmalar”, “Demokrasi Teorisi”, “Küreselleşme ve Siyaset Teorisi”, “Kültürel Çalışmalar”, “Demokrasi ve Toplumsal Cinsiyet” programında “Feminist Teoriler” ve “Feminist Teori Okumaları”   derslerini verdi; İ.Ü. Kadın Sorunları ve Araştırmaları Merkez Müdürlüğü yapan Çubukçu, “Emniyetteyiz!” konulu AB Projesi ve “Türkiye’de  Üniversitelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezlerinin Kurumsallaşması” (Bremen Üniversitesi ile) araştırma projesinin yürütücülerindendir; “Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” fotoğraf sergisi ile “Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yıl” sergilerinin küratörlüğünü yaptı; TÜSES Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Mor Çatı Kurucular Kurulu, Eşitiz ve EŞİK Platformu üyelerindendir;

Bazı yayınları: “Uluslararası İlişkiler, feminizm ve Türkiye”, Değişen Dünya ve Türkiye (1996); “A Short History of Turkish Feminism Before 1980”, International Relations Yearly (1997); “ Different Images of European Space: From Imperialist to Social Europe” , Zeitscrift für Turkeistudien (ZfTS) Journal for Studies un Turkey (2003); “Post-1980 Women’s Movement in Turkey: A Challenge to Patriarchy” and “Contribution to Substantial Democracy: Non-Governmental Women’s Organization in Turkey”, The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects (2004); “Nurser Öztunalı”, A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern and Southeastern Europe, 19th and 20th Centuries (2005); “Melez Bir Politik Gelenek Olarak Sosyal Demokrasi”, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler (2007); “The Gender Discourse on Popular Culture: The Case of Television Series in Turkey”, Groups, Ideologies and Discourses: Glimpses of the Turkic Speaking World (2008); “Feminizm ve Sosyal Demokrasi: Britanya Deneyim”, Yeni Toplum: Küreselleşme Çağında Yeni Sosyal Demokrat Yaklaşımları (2008); “ Türkiye’de Sosyal Demokratlaşa(ma)ma Vakası”, Modern Türkiye Siyasal Düşünce (2009); “ Mekanın İzdüşümünde Toplumsal Cinsiyet: Sulukule Mahallesi ve Romanlar”, Siyasal Bilgiler Dergisi, (2011); “Contribution to the Europeanisation Process: Demands for Democracy of Second Wave Feminism in Turkey, Turkey and European Union- Process of Europeanisation, (2012); “A Study of Gender Roles and Experiences in Turkey through Newspapers and Magazines during World War II”, Social&Econonic Dynamics of Development: Case Studies,  (2016); “Fatmagül Berktay: Cinsiyetlendirilmiş Bir Tarihin Peşinde”, Yaşayan Türk Tarihçileri (2017); “Bir İktidar İlişkisi Olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Feminist Hareket”, 20. Yılında Kurultay, (2017); “Perspectives on gender studies in Turkey”, AG AboutGender, International journal of gender studies, (2018); “An Overview of Gender-Based Violence Against Women and Feeminist Struggles in Turkey”, Political Economy of Labour Income Distribution &Exclusion (2018)