Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde 2006 yılında lisans, 2013 yılında ise yüksek lisans eğitimine başladı. 2016 yılında tamamladığı Türkiye’de LGBTİ+ Hareketinin siyasal alanda var olma ve siyasal alanı dönüştürmeye yönelik mücadelesini ele aldığı “LGBTİ Bireylerin Siyasal Alanda Temsili” başlıklı yüksek lisans tezinde, Türkiye’de LGBTİ+ Hareketinin tarihini, eylem deneyimini, başka toplumsal gruplarla olan ilişkilerini, somut taleplerini ve bu talepleri hayata geçirmek üzere izlenen yolları ele aldı. 2017 yılının Ocak ayından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir.

2013 yılından itibaren Araştırma Görevlisi olarak Ankara Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde çalışmıştır.  “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atmış, 7 Şubat 2017’de yayınlanan 686 Sayılı KHK ile üniversitedeki görevine son verilmiştir. Ankara’da Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Queer Fest’te gönüllü olarak çalışmış, Ankara Dayanışma Akademisi, ViraVerita Söyleşileri çeşitli platformlarda Türkiye’de LGBTİ Hareketi üzerine konuşmalar yapmış, yazılar yazmıştır. Ekim 2018’de çıkan ve Prof. Dr. Ülkü Doğanay’ın derlediği Ayrımcılığın Yüzleri kitabında “Türkiye’de LGBTİ Olmak” bölümünün yazarıdır. 2019 yılında Guardian Vakfı ve P24’ün Objective Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Programı Eğitim ve Araştırma Bursu kapsamında “Ohal’de LGBTİ Olmak” başlıklı belgesel haber hazırlamıştır. Duisburg Essen Üniversitesi’nde 2019 yılı Güz döneminde verilen Toplumsal Cinsiyete Giriş dersinde kullanılmak üzere Türkiyeli feminist ve LGBTİ+ aktivistlerle röportajlar gerçekleştirmiştir.