E. İrem Akı lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek
lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi alanında yaptı. 7 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı OHAL KHK’sıyla “Barış
Bildirisi” imzacısı olduğu için ihraç edilene kadar aynı fakültenin Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen Marburg Üniversitesi,
Çatışma Araştırmaları Merkezi’nde geçiş dönemi adaleti ve toplumsal cinsiyet alanında
çalışmalarını sürdürmektedir.