Feminizmin Öznesi

Feminizmde özne tartışmaları çoğunlukla kadın kategorisinin ne olduğu, kimleri kapsadığı veya dışladığı; evrensel ve sabit…
Bermal Küçük
Mart 26, 2021