Eril Bakış

Eril bakış/nazar (male gaze) bakışın cinsel politikayla bağını görünür kılan bir kavramdır. Kadınlarla erkekler arasında…
Umut Tümay Arslan
Şubat 18, 2022