Halk sağlıkçı. Feminist. İnsan hakları savunucusu. Akademisyen. 2017 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilene kadar kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet ve sağlık derslerini verirdi. Sağlık çalışanlarının sağlığı, sağlık politikaları, kadın emeği ve sağlık konularında birçok araştırma yürüttü ve makale yazdı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı çatısı altında kurdukları TİHV Akademide halen akademisyen olma inadını sürdürüyor.