Yelda Yücel, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. 1997-2009 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Kurumsal ve Ekonomik Araştırmalar, ve Stratejik Planlama ve Araştırma bölümlerinde ekonomist olarak çalıştı. 2009 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Ekonomik krizler, işgücü piyasaları, toplumsal cinsiyet ekonomisi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme gibi konularda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. IAFFE ve Kadın Emeği Çalışan Akademisyenler (KEFA) grubunun üyesidir.