Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Çeşitli mecralarda yayımlanmış, sosyal teori ile film çalışmalarını buluşturan yayınları vardır. Bu Kabuslar Neden Cemil?: Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk (Metis, 2005)’ta Yeşilçam’da baba ve otorite arayışıyla mazlumluk temsilleri arasındaki bağları, Mazi Kabrinin Hortlakları: Türklük, Melankoli ve Sinema (Metis, 2010)’da inkar ettikleri, bastırdıkları ve icat ettikleriyle Yeşilçam’ın muhayyilesi ve Türklük arasındaki ilişkiyi incelemiş, son kitabı Kat, Sinema ve Etik (Metis, 2020)’te ise sinemanın etik bir karşılaşma yaratabilmesinin olanaklarını, sinemasal tanıklığın etik-politik gücünü araştırmıştır. Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim üzerine (Nilgün Abisel vd., Metis, 2005)’nin yazarları arasındadır. Ayrıca farklı disiplinlerden ve alanlardan yazarların yakın dönem Türkiye sineması üzerine denemelerinden oluşan Bir Kapıdan Gireceksin: Türkiye Sineması Üzerine Denemeler (Metis, 2012)’i derlemiştir. 5Harfliler (https://www.5harfliler.com/) websitesinde Cuma Fragmanları serisinin editörlüğünü yapmaktadır. Çalışma alanları arasında film sosyolojisi, psikanaliz ve feminist film kuramı, etik ve duygular yer alıyor.