Serpil Çakır (Prof.Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi). Doktorasını aynı üniversiteden siyaset bilimi alanında aldı. Toplumsal cinsiyeti/ iktidar ilişkilerini siyaset teorisi, tarih ve kadın çalışmaları disiplinleri üzerinden, geçmişte ve bugün aldığı biçimlerle, yazılı basını ve sözlü tarih yöntemini de katarak araştırıyor. Erkek Kulübünde Siyaset (Sel Yayınları 2019), Osmanlı Kadın Hareketi (Metis Yayınları, 1994, 5.basım 2016) isimli kitapları yazdı. Kadın Araştırmalarında Yöntem (Necla Akgökçe ile birlikte, Sel Yayınları, 1996), Eski Harfli Kadın Dergileri Bibliyografyası (co-editör, Metis Yayınları, 1993) isimli kitapları derledi. Kadın tarihi, sözlü tarih, feminist tarih yazımı, feminist yöntem, toplumsal cinsiyet ve siyaset, siyasal temsil/ katılım üzerine çeşitli makaleleri yayınlandı. “Türkiye’de Kadın Parlamenterler: Siyasal Temsil/ Toplumsal Cinsiyet”; “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurum Tarihi; Londra Müzesi’nin “Peopling London” adlı Sözlü Tarih Projesinin Londra’da yaşayan Türkler kısmı ve “Cumhuriyetin Öncü Kadınları Sözlü Tarih Projesi” isimli sözlü tarih projelerinde görüşmeci ve yürütücü oldu. Lisans ve yüksek lisans programlarında “Karşılaştırmalı Siyaset”, “Toplumsal Cinsiyet ve Politika”, “Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler”, “Beden, Tarih, Siyaset”, “Feminizm ve Siyaset Teorisi, “Tarihsel Sosyoloji” isimli dersleri veriyor. İ.Ü. Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programında, “Feminist Teori”, “Feminist Yöntem” ve “Kadın Tarihi” isimli dersleri yürütüyor.