Pelin Çakır, göç/hareketlilik, kültür, direniş, kırılganlık ve bakım gibi konuların kesişiminde çalışmalarını sürdüren bir araştırmacı, uygulayıcı ve aktivisttir.  Yazı ve araştırmalarında kuir/feminist ve eleştirel perspektiflerden, ayrıca katılımcı ve yaratıcı metodlardan yararlanır. İnsan hakları, göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışmıştır. Yine bu alanlardaki çeşitli kültürel ve politik mecralara yazar, çevirmen ve editör olarak katkıda bulunmuştur.