Özgün Akduran 1995 yılında başladığı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden 2020 yılında mezun oldu. Öğrenciliği döneminde okuyucusu olarak tanıştığı Pazartesi Gazetesi kadın çevresinde feminist harekete katıldı, o dönemde üniversiteli Kadınlar Biraraya Dayanışmaya inisiyatifi ve Akıllara Zarar Dergisine emek verdi. 2000 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüksek Lisans programından, TEKEL’in özelleştirilmesinin kadın tütün işçileri üzerine etkisini incelediği tez ile mezun oldu. Sosyalist Feminist Kolektifin kuruluş sürecinde yer aldı, Feminist Politika dergisinin ilk yıllarına ve Mutfak Cadıları çalışmalarına emek verdi. 2011 yılında tamamladığı doktora tezine dayanan Hane Devlet Piyasa adlı kitabı ile toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunu sosyal politikalar ve kadın emeği bağlamında tartıştı. 2008’den bu yana toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve eşitlikçi hizmet sunumu üzerine çok sayıda kadın örgütü, sivil toplum örgütü ve belediye ile çalıştı.