Özge Sanem Özateş Gelmez, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında aynı üniversitenin Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini, 2014 yılında ‘Kadının Bakım Emeğinin Evde Bakım Uygulaması Üzerinden Değerlendirilmesi Bir Karma Yöntem Araştırması: Ankara Mamak Örneği’ isimli teziyle doktora derecesini aldı. 2015 yılında Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü jürisi tarafından övgüye değer bulunan doktora tezi, aynı yıl ‘Malumun İlanı, Kadın Emeğinin Saklı Yüzü: Ev İçi Bakım Emeği’ ismiyle kitaplaştırılarak NotaBene yayınları tarafından basıldı. Akademik ilgi alanları olan sosyal politika, toplumsal cinsiyet, kadın emeği, insan hakları, etik, yaratıcı drama konularında çalışmaları bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde çalışmakta olan Özateş Gelmez, kurucuları arasında yer aldığı Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi üyeliğini de sürdürmektedir.