İstanbul’da doğan Özge Özgüner, Kocaeli Üniversitesi’nde Haberleşme okudu. Fotoğraf üzerine çeşitli eğitimler aldı, video-röportajlar ve filmler üretti, karma sergilerde yer aldı. 2008-2010 yılları arasında Amargi Kadın Kooperatifi’nde gönüllü olarak çalıştı, bu zaman zarfında farklı alanlarda çalışan anti-otoriter aktivistlerle ve örgütlenmelerle yolu kesişti. 2010-2015 yılları arasında, kurucularından olduğu Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nin çalışma ekibinde yer aldı. Şiddeti doğuran tüm ikili karşıtlıklarla mücadele etmek amacıyla kurdukları dernekte, en az görünen ayrımcılık biçimi olan insan merkezcilikle mücadeleyi önceledi, kadın ve LGBTİ+ haklarının yanında ağırlıklı olarak hayvan özgürlüğü alanında çalışmalar yürüttü. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin kurucu üyelerinden olup, queer, vegan feminizm, cinsel şiddet ve hayvan hakları konularında yazmaya, çizmeye ve atölyeler yürütmeye devam ediyor.