Özge İzdeş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde, Utah Üniversitesi-Ekonomi Bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da öğretim üyesi olarak görev yapmakta, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde lisansüstü dersler vermekte ve tez danışmanlıkları yürütmektedir. GEM-IWG, IAFFE, IATUR, KEFA ve KEİG gibi cinsiyet eşitliği ve ekonomi alanlarında uzmanlaşan oluşumlarda aktif rol  alan Özge İzdeş, kalkınma, makro ekonomi ve istihdam alanlarında toplumsal cinsiyet odaklı yayınlar yapmaktadır.