Emekli akademisyen, lisans ve lisansüstü eğitimini ODTÜ’de yaptı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde 25 yıl ders verdi, Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları merkezinde çalıştı. 2006 yılında emekli oldu,15 yıldır İstanbul’da yaşıyor. KEİG ve KEFA aktif üyesi, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği üyesi. Çeşitli feminist platformlarda aktivist olarak yer aldı. Feminist İktisat alanında özellikle ücretsiz kadın emeği, çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılık, duygusal emek, estetik emek ve hizmet sektöründe yer alan çeşitli mesleklerdeki cinsiyetçi katmanlaşmalarla ilgili yazılmış makaleleri var. Ece Paralı Öztan ve Ester Ruben ile birlikte AVM’lerin Yorgun Gençleri kitabının yazarlarından. Kuvvet Lordoğlu ile birlikte yazdığı Çalışma İktisadı ders kitabı var.