Niyaz Uslu, Lambdaistanbul gönüllüsü ve İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana bilim dalında öğrenci. Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi ve İstanbul Kent Konseyi Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu’nda da yer aldı. LGBTİ+’ların kent hakkı, yerel yönetimler, transfeminizm ve LGBTİ+ arşivciliği üzerine düşünmekte, çalışmalarını bu alanda sürdürmektedir.