İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1980’lerin ikinci yarısında yükselen feminist hareketle birlikte kendini feminist olarak tanımlamaya başladı. Hayatını gazetecilik ve kitap editörlüğü yaparak kazandı. 2003- 2015 yılları arasında Petrol-İş Sendikası’nda Petrol-İş Kadın dergisini çıkardı. Tez- Koop İş Sendikası için de Tez- Koop Kadın dergisini çıkardı bir süre. Hala feminist  dergi ve gazetelerde kadın emeği, kadın emek tarihi üzerine yazılarını sürdürüyor, sendikalarda feminizm ve sendikalar, sendikalarda toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine dersler veriyor.