1966 yılında Gaziantep’te doğdu, dükkân altta ev üstte bir ailede yetişti. Beş kardeş içinde eve en uzak liseye giden oydu.  Doktora dersinde Feminist Metodoloji üzerine yazdığı literatür taraması ödevi reddedildi. İnadına feminist metot ve metodolojiyi referans aldı. “Sultanbeyli Köyünde Tarımda Kadın” (1993) ve “Tarımda Kadının Feminist Analizi (2001)” adli yüksek lisans ve doktora tezlerini yazdı. Bunların hepsini O.D.T.U. Sosyoloji bölümünde yaptı. 1994 yılında göreve başladığı Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde aynı yıl “Toplumsal ve Ekonomik Yaşamda Kadın” dersini açtı. 23 yıl çalıştığı bölümde “Köy Sosyolojisi” “Çağdaş Sosyoloji Kuramları” “Kadın Çalışmaları” ve “Sanat Sosyolojisi” alanındaki dersleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdi. Öğrencileriyle Eskişehir’in köylerinde dolandı durdu. Bilumum yurtiçi ve -yurtdışı yayınlar yaptı.  Yetmedi Prof. Dr. Yıldız Ecevit ile AÖF’de okutulmak üzere “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi” ve “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” kitaplarının editörlüğünü yaptı. Şubat 2017 KHK’si ile ihraç edildiği için evden çalışmalarına devam ediyor.