Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Eskişehir’e yerleşti. Anadolu Üniversitesi’nde özel hukuk yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışırken Barış Bildirisi imzacısı olması sebebiyle 686 no’lu KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Kişilik Hakları ve  Aile Hukuku temel ilgi ve çalışma alanıdır.