Mehtap Öztürk, 1987 doğumludur. 2006 yılında başladığı Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tutunamamış ve 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne başlamıştır. 2012 yılında bu bölümden mezun olup kısa bir dönem sosyolog olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde başladığı yüksek lisans eğitimini, 2019 yılında Kadın Yazını ve “Dı̇şı̇l Yazın”ın İmkânları: Perı̇de Celal’ı̇n Otobı̇yografı̇sı̇ Kurtlar başlıklı tezi ile bitirmiştir. Dört kişilik bir çekirdek aileye mensup olup hepsine canı gönülden bağlıdır. Edebiyat eleştirisi, feminist teori, kadın yazını, edebiyat kuramları, yemek sosyolojisi konularına karşı konulamaz bir ilgi duymaktadır. Şimdilerde doktora adayıdır.