İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Uluslararası Feminist İktisatçılar Derneği (International Association for Feminist Economics IAFFE) 2022-2023 seçilmiş Başkanı, Feminist Economics dergisi yardımcı editörü, Levy Ekonomi Enstitüsü (New York) ve Economics Research Forum ERF (Kahire) araştırmacısı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu ve İTÜ Kadın Çalışmaları Merkezi kurucu üyesidir.