Paris 8 Üniversitesinde araştırmacı ve doktora çalışmalarına devam ediyor. Sosyoloji ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında lisans eğitimin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sosyoloji yüksek lisansı yaptı. Üniversitelerde öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalıştı, toplumsal cinsiyet, siyasi hafıza ve insan hakları savunucularına odaklanan araştırma projelerinde yer aldı ve yerel ve uluslararası feminist, queer ve akademisyen-aktivist ağlarda bulundu. 2016 yılında Barış Akademisyeni olduğu için üniversiteden ihraç edildi. Müşterekler, toplumsal hareketler, duygular ve feminist ve queer çalışmalara odaklanmaktadır.