Hemşire, sendika uzmanı ve araştırmacı olarak çalıştı. Sosyal politika ve siyaset bilimi alanlarında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2006-2013 yılları arasında KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası/Eğitim Sen’de sendika uzmanı olarak görev yaptı. 2011-2017 yılları arasında AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İnsan Hakları Anabilim dalında, dışarıdan dersler verdi. 2017-2019 yılları Arasında Bamberg Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. Kadınların siyasal katılımı, Kürt kadın hareketi, kadın emeği, kadına yönelik şiddet, zorunlu göç ve kuşaktan kuşağa dil değişimi üzerine çalıştı. Bu alanlarda yayınlanmış çalışmaları bulunmakta. Halen KESK kadın tarihi üzerine çalışmaya devam etmektedir.