Gizem Sivri

Gizem Sivri lisans derecesini 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarihi bölümünden,  yüksek lisans derecesini ise 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi ATA Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi bölümünden aldı. 2018 yılında Gerda Henkel Vakfı ve Zeit Vakfı’ndan kazandığı doktora öncesi araştırma ve doktora bursu ile Ludwig Maximilians Üniversitesi Münih’te doktora çalışmalarına başladı. Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda kadınları hapsetme yöntemleri ve kadın hapishanelerinin yaşam koşullarında odaklandığı doktora çalışmasını 2022 yılında tamamladı. 2019 yılında, Sabancı Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları tarafından düzenlenen 10. Dicle Koğacıoğlu Makale yarışmasında “Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840-1919)” makalesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü. Doktora çalışması boyunca, LMU Münih Orta ve Yakın Doğu Çalışmaları Enstitüsünde Osmanlı sosyal, politik ve ekonomik tarihi alanlarında dersler verirken, toplumsal cinsiyet ve kadın tarihi alanında yayınlar ve konferanslar verdi. 2022 yılı Bahar döneminde Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ziyaretçi doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürdü. Gizem Sivri, 2023 yılı Marie Curie küresel doktora sonrası araştırma desteğini kazanarak, Berlin Özgür Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’de sürdürmek üzere başladığı projede, geç Osmanlı basını ve edebiyat dünyasında kadın suçluluğu temsiliyetlerini, anlatı biçimlerini ve tekrar eden konspetleri incelemeyi hedeflemekte. Çeşitli akademik kurum ve organizasyonlarda araştırma, yayın ve konferans vermeye devam eden Gizem Sivri, güncel olarak Stanford Üniversitesi Abbasi Program in Islamic Studies’de Marie Curie doktora sonrası araştırmacı olarak görev almaktadır.