Türkiye feminist hareketi içerisinde pek çok kampanya, platform ve yayın içerisinde yer alan Ece Kocabıçak, Sosyalist Feminist Kolektif dahil olmak üzere farklı feminist örgütlenmeler içerisinde aktif rol aldı. Birleşik Krallık’taki feminist ve LGBTQ+ hareketleri içinde kendine bir yer bulamayarak, feminist teori üzerine odaklandı. Hali hazırda The Open University, sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kapitalist ve patriyarkal emek süreçleri arasındaki ilişki, kalkınmakta olan ülkelerde patriyarkal sistemin aldığı biçimler, tarımdaki cinsiyetçi emek ve mülkiyet ilişkileri ve politik kolektif özne üzerine çalışmaları mevcuttur.