Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans derecesine devam ederken ÖYP kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 2010-2018 yıllarında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2019 yılında Ege Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’ndan “Hegemonik Erkekliğin Akademide Yeniden İnşası” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 2017-2020 yıllarında Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi gönüllüğü üyeliğinde ve Masculinities: A Journal of Culture and Society yayın kurulunda yer aldı. 2019 yılında düzenlenen “Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Sorunlar ve İmkânlar Çalıştayı” ve “2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu” düzenleme kurulunda yer aldı. Mekân ve akademide cinsiyetçilik, eleştirel erkeklik incelemeleri, feminist pedagoji, feminist metodoloji ve gündelik hayat sosyolojisi üzerine çalışmalar yapan Altınoluk, 2018 yılından beri Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktor olarak çalışmaktadır.